امروز : جمعه ، ۱ / ۱۱ / ۱۴۰۰
گزارش سفر فرانسه

بازدید از نمایشگاه دام وطیور در کشور فرانسه باحضور کشاورزان پیشرو استان لرستان


تورتخصصي نمايشگاه دام وطيور فرانسه باحضور 14 نفر از كشاورزان وتوليدكنندگان در بخش دام وطيور كشور از شهرستان درود استان لرستان وباهماهنگي مديريت ترويج اين شهرستان  وشهرستان كرج در تاريخ 20 شهريور 85  برگزار گردید.  در این تور مسافرین از مراکز تخصصی ونمایشگاهی در کشور فرانسه وآلمان گواهینامه بازدید ودوره کوتاه مدت دریافت نمودند که در روز 26 مهرماه  طی مراسمی باحضور فرماندار شهرستان درود آقای وشنو ومدیران سازمان جهادکشاورزی استان لرستان آقای مهندس عالیخانی ومهندس هاشمی ومهندس نادر آسترکی ونمایندگان شرکت هلندی توماگرو
Mr steven Littlewood & Mr Anthonu Brod و مدیربخش تورهای تخصصی ونمایشگاهی آقای مهندس داریوش باقری وجمع کثیری از کشاورزان ومردم  و رسانه های این شهر در محل فرمانداری برگزارگردید.  در این مراسم گزارشی کاملی از سفر توسط نماینده شرکت ومدیر ترویج جهادکشاورزی درود ارائه گردید وپس از آن آقای وشنوع فرماندار شهرستان درود طی سخنانی گفتند که دست آورد این سفر تخصصی وآموزشی همین بود که نمایندگان شرکت هلندی اکنون در این استان حضوردارند وکشاورزان اعزامی ما توانستند از آخرین تکنولوژی ودانش وفنون  در بخشهای کشاورزی بازدید نموده وبرعلم ایشان افزوده گردد. وما باید کشاورزان وصنعت کشاورزی خود را به تمامی امکانات وفنون وعلوم جدید مجهز کنیم تا در عرصه تولید وسازندگی کشور همواره موفق وسربلند برآئیم . نماینده شرکت در سخنان خود از سازمانهای جهادکشاورزی وعوامل دست اندکار خواست تا نسبت به فراهم آوردن امکانات در خصوص ارائه تسهیلات وحمایت های لازم دولتی در هماهنگی های مراکز بازدید در خارج از کشور همکاری نموده تا با برگزاری تورهای تخصصی مستمر بتوانیم در پیشبرد اهداف سازندگی در بخش کشاورزی توانمند باشیم. سخنرانان دیگر این مراسم  مدیر جهادکشاورزی درود آقای مهندس هاشمی ومدیر ترویج آقای مهندس آسترکی بودند. همچنین در این مراسم توافقاتی برسر احداث گلخانه های مدرن در اراضی متعلق به سازمان جهادکشاورزی استان لرستان وباحضور آقای فتوحی  ریاست محترم سازمان و معاونت باغبانی  آقای مهندس عالیخانی  وهمچنین همکاری  متقابل برای تکثیر نهال سیب وگیلاس وگلابی دراراضی سازمان  صورت گرفت .

Skip Navigation Links
تقویم نمایشگاهای کشاورزیExpand تقویم نمایشگاهای کشاورزی
تقدیر نامه ها
گزارشات Expand گزارشات
مقالات شماExpand مقالات شما
همکاران
سایت های مرتبط
سفرهای برگزارشده
جهت انجام امور مربوط به ویزا به سایت زیر مراجعه فرمائید
                                
CopyRight © 2010 ebtekarco.com, All Rights Reserved          طراحی توسط شرکت گسترش تجارت الکترونیک هایبرد