امروز : جمعه ، ۱ / ۱۱ / ۱۴۰۰
تجارت الکترونیک وتوسعه بخش کشاورزی

 

 

تجارت الکترونیک وتوسعه بخش کشاورزی

دکترنیونوذری[1]

استادیاردانشکده کشاورزی،دانشگاه کشاورزی مهرشهر کرج،آزاد اسلامی

دکتربیتا رحیمی بدر[2]

مربی دانشکده کشاورزی،دانشگاه کشاورزی مهر شهرکرج،آزاد اسلامی

هانیه سعیدائی

کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی

 

 

  چکیده:مقوله تجارت الکترونیک (E-Commerce) مفهوم جدیدی نیست.به هر حال رشد سریع اینترنت موجب ترویج وپیشرفت بیشتر درتوان وپتانسیل تجارت الکترونیک گردیده است.اکنون گفته می شود که اینترنت وتجارت الکترونیکی زندگی مصرفی وکسب وکار سنتی را متحول کرده است.

  این مفهوم برای کشورهای در حال توسعه (در حوزه)کشاورزی این معنی را دارد که اینترنت رسانه ا ی که در همه جوانب در سطح جهان توسط افراد در کار و زندگی روزمره به کار می آید،از جمله دولت ها،دانشگاهها،مشاغل مختلف،تجارت وبارزگانی.رشد سریع در کشور های صنعتی می تواند فاصله داشته های اطلاعاتی  وفقدان اطلاعات بین کشور ها را زیادتر کند.از سوی دیگراینترنت امکان توسعه اقتصادی را برای کشورهای با اقتصاد درحال شکوفایی در تأثیر گذاری اقتصاد دیجیتال روشن تر وعملی تر ساخته است.تجارت الکترونیک بر پایه اینترنت به طور بارز وآشکار عامل رشداقتصادی ورفاه اجتماعی در کشورهای در حال توسعه است.فرصت های جدید صادراتی سرمایه گذاری بومی وخارجی را جذب وبدینوسیله اقتصاد پویا می شود.تجارت الکترونیکی نه تنها کشور های در حال توسعه را برای مشارکت به عنوان فروشنده تواناتر می سازد،بلکه در سطح جهانی توسعه یافته فراهم می نماید ودر حقیقت متد هایی که قبلاًمیسر نبود،به این طریق انجام می پذیرد.

  میزان گستردگی پذیرش عملیات در تجارت الکترونیک متفاوت بوده ومطابق کشور وبخش های کاربردی آن عمل می کندبه نظر می رسد که برای محصولات دیجیتال راه ومسیر یک طرفه می باشد.از طرف دیگربرای صنعت تولید محصولات کشاورزی،اینترنت حداقل می تواند ابزار برجسته در بازاریابی به شمار آید،که در آن فعالیت های بازرگانی را به صورت یکپارچه،منسجم وکامل در می آورد.در میان یک صنعت نیز،میزان تطابق وپذیرش متفاوت است. امروزه آمریکا واروپا بهترین میزان توسعه تجارت الکترونیک را در اختیار دارند،ولی مطمئناً تفاوت های بزرگی بین کشور های توسعه یافته ودرحال توسعه وجود دارد.

  در این مقاله ،اثر تجارت الکترونیک در بخش محصولات کشاورزی از جنبه نظری(تئوریک) است.اولاًیک چارچوب نظری برای فوائد اینترنت به عنوان ابزار بازاریابی،با تأکید بخش های محصولات کشاورزی است ومتعاقب آن بررسی اینکه چگونه کشاورزان روند استفاده از متدلوژی بازاریابی با استفاده از تجارت الکترونیک را به کار ببندند وانتظارات خویش را از تکنولوژی جدید بیان نمایندونهایتاًنتیجه گیری واثرات این بررسی را دنبال خواهد شد.

  هدف اصلی واولیه اثر بازاریابی On-Line در بخش کشاورزی با توجه به بهبود شرایط خرید برای مصرف کنندگان،بررسی کیفیت خدمات الکترونیکی وصرفه جوئی ،بومی شدن محصولات،قابلیت استفاده شدن وطرح سایت خرید محصولات با توجه به رضایت،اطمینان واعتماد مشتریان ومصرف کنندگان ووفاداری آنها به این سیستم فعالیت ها است.

  پیشرفت های اخیر در بخش کشاورزی بخاطر استفاده بهینه از خدمات متعدد اینترنت در کشاورزی است.در این مقاله اشاره ای به موارد فوق الذکر می باشد بررسی توسعه تجارت الکترونیکی در کشاورزی با نگرش های نظری،اثرات وفوائد آن وکاربردهای اینترنت در تجارت محصولات وفعالیت های کشاورزی ونتیجه گیری برای پذیرش وانطباق تجارت الکترونیکی در کشاورزی است.             واژگان کلیدی:تجارت الکترونیک،بازاریابی،توسعه،کشاورزی الکترونیکی،

   مقدمه:تجارت الکترونیک برای کشورهای در حال توسعه فرصتی را فراهم می آورد که در بهبود نگرش وبرنامه ریزی برای رشد اقتصادی وتوسعه آنها بسیار مهم است.در حوزه کسب وکار وتجارت با استفاده از این فرصت ها در گسترش تحقیق بازاریابی ،تدوین معیارهای اقتصادی رشد وتوسعه و سودآوری دخیل بوده ومحدودیت های تولید،خدمات وچالش های پذیرش مدل های تجارت الکترونیک در سازمانهای مختلف با سرانجام موفقیت آمیز همراه می شود.

انقلاب تکنولوژی اطلاعات وارتباطات روند هدایت،مدیریت وفعالیت های تجاری را درعصر حاضر تغییر داده است.مدیران ومحققان واساتید مراکز علمی وآکادمیک در پیش بینی پتانسیل عظیم تکنولوژی برتر یعنی آخرین تکنولوژی های شبکه  ای در دنیای تجارت هستند.

  ظهور وانفجار تجارت الکترونیک در اوایل دهه 1990 رخ داد،زمانی که سرعت انتشار اینترنت وشبکه گسترده جهانی www[3] انجام امور ومعاملات تجاری را  از طریق اینترنت خیلی آسانتر و ارزان تر هدایت واجرا کرده است.اینترنت اکنون به عنوان یک کانال برای داد و ستد تجاری و بازرگانی به شمار می رود.در واقع یک بازار در سطح جهانی است که با صدها میلیون خریدار و فروشنده می باشد.مکانی که هر نوع معاملات در هر نوع از کسب وکار و تجارت و رسانه ای قدرتمند برای فعالیت های بازاریابی در آن صورت می گیرد.فوائد حاصله از تجارت الکترونیکی بسیار است،که مهمترین آن کاهش هزینه ها وزمان معاملات بازاریابی می باشد.این در صورتی محقق می شود که شرکت ها عملیات بازاریابی شان را به روش آن لاین انجام دهند.برای کسب منافع کلی از فرصت های ممکن،شرکت ها باید آمادگی پذیرش،انطباق و توسعه استراتژی های مناسب الکترونیکی در هدایت امور شغلی وتغییر و رهائی از فرایندهای سنتی را داشته باشند.باید استراتژی تجارت الکترونیک برای صنعت مربوطه مناسب وهمخوانی داشته باشد وباید با ابداع،خلاقیت و نوآوری همراه باشد و فوائد،منافع رقابت پذیری فعال وارزشمندی ایجاد نماید.

 در ادبیات،تعاریف مختلفی از تجارت الکترونیک یافت می شود.در بیان گسترده تجارت الکترونیک یک متدولوژی نوین در کسب وکار ومشاغل تجاری است که بیانگر نیاز های سازمان ها،بازرگانان ومصرف کنندگان در کاهش هزینه ها به موازات بهبود، ارتقاء کیفیت کالا،خدمات و افزایش سرعت خدمات رسانی است.

تعریف زنجیره تأمین: طبق تعریف،زنجیره تأمین شامل تمامی فعالیت های مرتبط با جریان ومبادله کالاها وخدمات،از مرحله ماده خام اولیه تا مرحله محصول نهایی قابل مصرف توسط مشتری است.البته این نقل وانتقالات شامل جریان اطلاعات نیز می باشد[4].

تعریف خرید الکترونیکی: تعاریف مختلفی از خرید الکترونیکی ارائه شده است.به صورت کلی،استفاده از تکنولوژی اطلاعات جهت خرید کالا وخدمات مورد نیاز (در حالت مبادلات B2B) خریدالکترونیکی نام دارد.خرید الکترونیکی[5]را به شش شکل زیر طبقه بندی کردند:[6]

·                     سفارش الکترونیکی/عملیات تعمیر ونگهداری الکترونیکی[7]

·                     برنامه ریزی منابع سازمانی مبتنی بر وب[8]

·                     تأمین الکترونیکی[9] مناقصه ومزایده الکترونیکی[10]

·                     مزایده معکوس الکترونیکی /حراج الکترونیکی[11]

·                     اطلاع رسانی الکترونیکی[12]

عوامل موثر بر پذیرش خرید الکترونیکی:  انگلس وناث[13]عوامل کلیدی موفقیت خرید الکترونیکی را به شرح زیر دسته بندی کرده اند:

·                     مدیریت ارتباط با شرکای تجاری

·                     توجه به سه بعد محیط الکترونیکی:الف)نرم افزارهای کاربردی طرف جدید ب)نرم افزارهای کاربردی طرف فروش ج)خدمات بازارهای الکترونیکی

·                     تحلیل رفتار خرید کاربران نهایی

·                     تحکیم ارتباط با عرضه کنندگان وقراردادها

·                     مشارکت تأمین کنندگان استراتژیک در برنامه ریزی خرید الکترونیکی

·                     درک برنامه تأمین کنندگان وتوانایی آنها در ایجاد سیستم خرید الکترونیکی

·                     کنترل متمرکز برقراردادها،داده های محصول،کاتالوگ ها و به روز رسانی قیمت

·                     اجرای قوانین ومقررات می باشد.[1]

  تعریف کشاورزی الکترونیکی[14]:دربرنامه اجرایی WSIS[15] کشاورزی الکترنیکی شامل یک حوزه وسیع از کاربری اطلاعات وارتباطات با استفاده از تکنولوژی مخابراتی-اطلاعاتی وارتباطیICTS )[16] ) تحت 2 ماده آیین نامه (WSIS)به شرح زیر می باشد:

·                     اطمینان از بخش سیستماتیک اطلاعات با استفاده از ICT در حوزه کشاورزی،دامپروری،صید وشیلات،جنگل داری وصنایع غذایی قابل دسترس وآماده بطور جامع،روزآمدوتفصیلی برای افزایش آگاهی ودانش بخصوص برای مناطق روستایی می باشد

·                     مشارکت بخش خصوصی-عمومی باید با هدف حداکثر استفاده ازICT فراهم باشد تا بتوان بهبود در تولید ،سیستم بازاریابی واستانداردهای ایمنی صنایع غذایی محیاشود.

  کشاورزی الکترونیکی یک حوزه موثر اطلاع رسانی کشاورزی است برای توسعه،مشارکت وسرمایه گذاری در بخش کشاورزی از طریق سرویس اطلاع رسانی،خدمات ارائه شده توسط اینترنت وتکنولوژی های مرتبط با آن می باشد.[4]

روند جهانی کشاورزی الکترونیکی

1.تکنولوژی بر پایه راه حل های کاربردکشاورزی الکترونیکی در سیستم های متراکم کشاورزی در کشورهای درحال توسعه برای بهبود کمیت وکیفیت محصولات همراه با حداکثر نمودن سود کشاورزان همراه است.کشاورزان با استفاده از کامپیوتر وماهواره ها به نوعی از هزینه های اضافی می کاهند وعملکردتولید محصول افزایش می یابدودرحفظ محیط زیست تلاش می کنند.تجارت الکترونیکی وبازاریابی الکترونیکی عبارتند از:بازاریابی و فروش تولیدات کشاورزی از طریق شبکه های الکترونیکی مانند اینترنت واکسترانت می باشد.

2.کشاورزی دقیق از پیش تعیین شده:که کشاورزان از طریق سایت های خاص واستفاده از ICT  اطلاعات دقیق وکافی را درباره منابع کشاورزی که برای شناخت ومعرفی،آنالیز،مدیریت کشاورزی را فراهم می نماید.

3.کاربرد پیشرفته تر کشاورزی الکترونیکی استفاده بهینه از اجزای تکنولوژی شامل مفاد زیر است:

·                     سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)[17] برای آنالیز اطلاعات فضایی –مکانی وجغرافیایی

·                     کنترل از راه دور(RS)[18]

·                     سیستم های جهانی (GPS)[19]

·                     تکنولوژی نرخ تغییر(VRT)[20]

·                     نظارت برای بهره وری وپایگاه اطلاعاتی مربوط به کشت وسوابق کشت محصولات زراعی[4].

 تجارت الکترونیک وکشاورزی

  اینترنت وتجارت الکترونیکی فرصت های جدید وجذاب برای کشورهای درحال توسعه فراهم آورده است وشرکت های صنعتی وکشاورزی در این کشورها از اینترنت استفاده می کنند.

 درکشورهای در حال توسعه که کشاورزان شان دسترسی به اینترنت دارند بدون واسطه(مستقیم) محصولات خود را به مشتریان می فروشند.به این طریق از هزینه های اضافی کاسته ودرآمد زارعین افزایش می یابد.

  بازاریابی از طریق اینترنت توانمندی وقابلیت های خاص را برای همه را فراهم می کند.به طور کلی بازاریابی اینترنتی می تواندتجارت در کشاورزی را به تبع چهار منبع رقابتی ارائه نماید:

1.                  کاهش هزینه های واسطه ای در کنار فعالیت های فله ای یا کلی فروشی (انبار)وفروشگاهها

2.                  توان کاهش هزینه های مرتبط با خرید در کوتاه تر و ارتباط با سازمان های تدارکاتی وتهیه وتوزیع کالا

3.                  انتخاب اطلاعات پیشرفته وفراوری آن که در زنجیره تدارکاتی ومدیریتی مورد تأیید باشد.

4.                  سهم توسعه بازار و توسعه بازارهای جدید از طریق کاهش هزینه انتخاب وفرآوری اطلاعات مورد نیاز جهت مشتریان موجود ومنتخب شرکت.

محصول :محصول به هر چیزی که بتواند توجه بازار را به خود جلب نماید می گویند،درخواست،استفاده ومصرف که تأمین کننده میل وتقاضا ی مصرف کننده باشد.

 بازاریابی الکترونیکی از جنبه اطلاعات ومعرفی محصول وخدمات مهم وحیاتی به نظر می رسد.اگر چه محصولات کشاورزی موقعیت های یکسان به صورت سرویس ومحصولات دیجیتال را در اینترنت ندارند،اما،اطلاعات در همه موارد در طبقه بندی کالا یکسان است.مشتریان هزینه کمتری برای تحقیق از طریق" آن لاین "برای اطلاعات از طریق نرم افزار می پردازد.

مکان:تجارت الکترونیک باید به عنوان کانال مناسب و واجد شرایط برای توزیع باشد.نقش اصلی آن استفاده از روشی است که شرکت ها بتوانند تدارکات گسترده تری را داشته با شرکت های بزرگ بین المللی در تعامل باشند که در زنجیره تدارکاتی ،خریداران قوی درهمه جا به اینترنت متصل هستند.

عدم واسطه ای بودن:از طریق اینترنت از تعداد واسطه ها کاسته شده ومحصول مستقیماً از فروشنده به مصرف کننده می رسد. این روند برای خدمات ومحصولات دیجیتال امکان پذیر است.به هر حال برای محصولات کشاورزی که زنجیره تدارکاتی گسترده ای دارند وجود واسطه ای کوچک ومطمئن محسوس می شود که تجارت متوازن بین تولید کننده ومصرف کننده برقرار نماید.

قیمت:قیمت گذاری از طریق اینترنت کار مشکلی است.اینترنت می تواند قیمت ها را پایین بیاورد ونزدیک به هزینه حاشیه ای نماید.دلایل اصلی عبارتند از:الف)انتخاب مشتری آسانتر می شود ب)هزینه بالاسری کاهش می یابد. ج) افزایش رقابت جهانی عامل اصلی تغییر قیمت هاست.

تبلیغات :اینترنت برخلاف دیگر کانال های ارتباطی فایده زیادی در فرصت های تبلیغ محصول وخدمات دارد.امروزه ایمنی،سلامت،کیفیت بالادر محصولات غذائی برای مصرف کننده از اهمیت بسیار بالائی برخوردار است که یک پیام تلویزیونی یا آگهی مطبوعاتی نمی تواند عمق اطلاعات مورد نیاز مصرف کننده را در اختیارش قرار دهد در صورتی که یک وب سایت  مناسب کلیه اطلاعات مورد نیاز مشتری را در دسترس قرار می دهند تا بتواند تصمیمات لازمه را اتخاذ نماید. 

  ارزش تولید:ارزش تولید به دو فاکتور مهم واساسی بستگی دارد که شامل به حداقل رساندن هزینه محصول و به حداکثر رساندن کیفیت محصول می باشد.هزینه شامل هزینه خود محصول،مالیات،حمل ونقل می باشد وکیفیت محصول شامل مطلوبیت از جنبه استاندارد ومارک محصول می باشد.

 کالاکوتا و وینستن[21] بیان می کند،ارزیابی های جداگانه کالا وخدمات جهت اعتماد وجلب اطمینان مشتریان  و مصرف کنندگان در باب کیفیت محصول به مکانیزم هایی که کالا توسط بازرگانان از طریق اینترنت وشبکه وب به فروش می رود متکی است.بنابراین باید احساس رضایت مشتری با خرید حتی یک بار از کالا جلب گردد.

ترک زاده[22] وهمکاران بیان می کنند هزینه محصول وکیفیت آن به طریق اینترنتی از سه جنبه مورد ارزیابی است:

·                            احساس رضایت مشتری بعد از خرید کالا

·                            کیفیت مطلوب کالا

·                            قیمت وهزینه تولید کالا 

 اعتماد در کسب وکار ازهر دو طرف خریدار و فروشنده موجب انسجام وبهم پیوستن یکدیگر می شود.این ارتباط منطقی ومطلوب در بازاریابی امری اجتناب ناپذیر است.[23]

 آدام استوارت[24] بیان می کند که خریداران اینترنتی وOn Line کمتر نگران ایمنی کالا هستندزیرا در خرید اینترنتی تسریع کار وانعطاف پذیری وتوفیق در داد وستد را به همراه دارد.

پروسه: یک سری فعالیتهای ضروری برای تأمین کالا وخدمات با بهترین سرویس برای مصرف کنندگان می باشد.متد ها وبرنامه های تأمین نیاز های مصرف کنندگان به نحوی که سریع،آسان ودر محیطی دوستانه به مشتری عرضه شود.

مردم:مخاطب ومخاطبان شرکت تولید کننده محصول برای خرید کالا وخدمات مورد نیاز را گویند.کالاهایی که در معرض دید عموم قرار می گیردجذابیت دارد،جلب توجه می کنندکه مصرف کننده آن را خریداری نماید.

مشخصات فیزیکی: شکل ظاهری هر محصول که بیانگر کیفیت کالا وخدمات ارائه شده به مشتریان ومصرف کنندگان می باشد .[6]

کشاورزی وit

سلسله مراتب نیازهای کشاورزان عبارتند از:

·                     نیازهای اساسی:باید چه نوع گیاهانی کاشته شوند؛بذرها از کجا تامین شوند؛راههای مبارزه با آفات کدام است؛عملیات زراعی صحیح کدام است.

·                     نیازهای بهسازی:آشنایی با فعالیت هایی که عامل  افزایش درآمد کشاورزان می شود؛ راههای افزایش عملکرد مزرعه .

·                     نیازهای عالی راهنمائی مناسب خدمات سفارشی.

اگرهر سه نیاز نیاز فوق مورد توجه قرار گیرند،توسعه کشاورزی صورت می گیرد.از این رو،دسترسی به هنگام اطلاعات،کاربرد آسان ودقت آنها،نقش مهمی دارند. [2]

  ارزیابی بازار برای نیازهای تجارت الکترونیک،می توان به تفاوت در( کیفیت،دسترسی محلی وبومی به واسطه اینترنت،عمدتاً بازاریابی قوی برای محصولات کشاورزان ودرک اثرات تجارت الکترونیک در ورودی کشاورزی وعرضه آن )که نتیجه آن کسب منافع سرشار است.

مقایسه بازاریابی الکترونیکی وبازاریابی سنتی دربخش کشاورزی

                     بازاریابی سنتی

بازاریابی الکترونیکی(اینترنتی)

دارای محدودیت جغرافیائی ومکانی است

بازاریابی از نوع فشار(هل دادن)[25]است،که درمورد زمان ومکان تصمیم گیری می کند 

محدودیت کمتری دارد

بازاریابی ازنوع کشش[26]است که به کاربران امکان می دهدزمان ومکان راتعیین کنند.

هزینه نسبتاًبالااست

هزینه ها نسبتاًپایین است

مراحل اولیه[27]کارزمان بر است

درمراحل اولیه کار،زمانی مصرف نمی شود

رابطه متقابل محدودبا مصرف کننده نهائی برقراراست 

برپایه فعالیتها و روابط متقابل زیادی قراردارد.

انتقال نظرات مشتریان به کندی صورت می گیرد 

نظریات مشتریان به سرعت منتقل می شود.

تاثیر پذیری تلاشهای بازاریابی جهت نظارت دشواراست

تاثیر پذیری به آسانی تحت کنترل ونظارت صورت می گیرد

زمان ونوبت کاری،فعالت بازاریابی را محدودمی کند.

 

بازاریابی درطول24ساعت(یک روزکامل)ویا 365روز درسال انجام می پذیرد

ازرسانه های گوناگونی برای توسعه،تبلیغات وغیره دربخشهای مختلف بازاریابی استفاده می شود.

به طور کامل با استفاده ازخدمات مختلف اینترنت صورت می گیرد

انتقال اطلاعات به مصرف کننده نهایی زمان بر است

اطلاعات به طور مستقیم وپیوسته (on-line)در اختیارمصرف کننده نهایی قرار می گیرد

 

  دسترسی آزاد وباز به اینترنت،هزینه های پایین IT ،حجم بالای کاربری آن در حوزه بازاریابی همراه با تغییرات موازی در ساختار کشاورزی،در تعمیم تولید جاری زنجیره های کشاورزی از عرضه وتقاضا گرفته تا انجام معاملات به صورت اینترنتی هم برای اقشارپایین دستی وبالا دستی یک روستا با امکانات مساوی وامکان ارتباط سریع در حوزه های داخل وخارج از مرزها را فراهم نموده است.از اقدامات اولیه زراعت گرفته مثل(دانه،کود،سم تا سیستم تأمین)مایحتاج کشاورزی که به صورت سنتی، این سیستم از تولید کننده  یک سری مراحل از (توزیع به صورت جمعی،انبارکردن وعمده فروشی تا قبل از رسیدن به فروشگاههای عرضه محصولات کشاورزی- خوراکی)طی می نمود را تغییر داده است.هر ارتباط در زنجیره تبادلات ومعاملات،چه در سطح داخل وچه در سطح همسایگان ومجاوران با توسعه تکنولوژی اطلاعات و رقابت پذیری ارتباطات بین لایه های تجارت کشاورزی را برای شکل دهی یک وب مرکب وپیچیده همراه با تعاملات وفعل وانفعالات گوناگون که در دهه گذشته با رشد شرکت ها وتوسعه بازارهای محلی تلفیق با زنجیره تدارکاتی امکان فرصت ها وشانس بیشتر برای تغییرات دموگرافیک وامکان سنجی برای تأمین نیازها حتی در نقاط دوردست را فراهم آورده است.  وقتی فروشندگان وخریدارن از طریق اینترنتی به معرفی محصول خود اقدام می نمایندمعاملات با یک سری مذاکرات همراه است که موجب افزایش(حجم معاملات ،اتکا پذیری،استانداردهاوهزینه های معقول ومنطقی)می شود.[5]

مزایای شرکت های کشاورزی دارای وب سایت

·                     وجود یک ایستگاه مرکزی اطلاع رسانی (آزمون خاک،روش های زراعی،طرح های جدید آب وهوا،قیمت ها وغیره )است.

·                     تبلیغات شفاهی (زبانی)که به رشد شرکت کمک شایانی می نماید.

·                     درآمد شرکت از طریق کمیسیون حاصله از معاملات شبکه ای تأمین می شود.

·                     پایگاه اینترنتی برخلاف جزوه ونشریات که معمولاًیک یا دو فصل دوام دارند،ماهیتی پایدار دارد واطلاعات را می توان به صورت منظم به روز کرد.

·                     کاهش زمان بین بروز مشکل وحل آن.

·                     آگهی های تبلیغاتی را می توان در وب سایت نمایش داد.

·                     می توان قراردادهایی با شرکت های حمل ونقل وبیمه منعقد نمود وبدین ترتیب کمیسیون (کارمزد)معینی نیز به آنها تخصیص داده شود که این خود نوعی اشتغال زائی شبکه ای است.

  فوائد معاملات از طریق IT  وتجارت الکترونیک در کشاورزی با افزایش پتانسیل عرضه وتقاضا و زنجیره تدارکاتی با حذف حاشیه های بازار وهزینه های اضافی برای انجام معاملات به روشهای سریع و ارزان با بازخورد غنی وسودآور هزینه های غیر مستقیم تحرک در تکنولوژی را می توان شرح داد.مثال کمیت سازی با منافع اجتماعی تجارت الکترونیک و دسترسی آسان به اینترنت شامل درجه ای که به تداوم اعتبار تجارت وجمعی شدن آن می افزاید.در عرصه رقابت،کیفیت محصول حرف اول را می زند.کیفیت محصول در واقع بهینه سازی در مصرف ونهایتاً کیفیت بالای زندگی افراد است.[2]

تعریف سیستم های اطلاعات بازاریابی[28]

  در سال 1996 پروفسورفلیپ کارتر واژه مرکز عصبی بازاریابی را برای توصیف یک واحد جدید بازاریابی را برای توصیف یک واحد جدید بازاریابی به منظور جمع آوری وپردازش اطلاعات بازاریابی به کار برد و سه نوع اطلاعات بازاریابی مشخص شد:

الف)خبر گیری بازاریابی:اطلاعاتی را شامل می شود که از محیط به مؤسسه جریان دارد.

ب)اطلاعات بازاریابی داخلی:اطلاعاتی هستند که از درون مؤسسه جمع آوری می شوند.

ج)ارتباطات بازاریابی:اطلاعاتی هستند که از مؤسسه به محیط جریان دارد.

نقش اطلاعات در نظام بازاریابی:

 agricultural information as an essential tool to eradicate اطلاعات به عنوان عامل مهم تسهیل کننده نظام بازاریابی است وگفته می شود که چرخ های نظام بازاریابی را روغن کاری می کند.بطور کلی اطلاعات دقیق وبهنگام،اتخاذ تصمیمات بازاریابی وتنظیم فرایندهای رقابتی را تسهیل می نماید وماشین بازاریابی راسرعت می بخشد.اطلاعات وتحقیقات بازار،نیروی حیاتی بازار است ونقش موثری در افزایش کارایی نظام بازاریابی دارد.کشاورزان از اطلاعات بازار برای تصمیم گیری در مورد انتخاب محصول،مسیر بازاریابی ،خط تولید،نهاده هاوعوامل تولیداستفاده می کنند.

بطور کلی نظام اطلاعات بازار می تواند به اشکال زیر مورد استفاده کشاورزان ،عوامل بازاریابی وبرنامه ریزان قرار گیرد:

·                     در تصمیم گیری های تجاری آنی کشاورزان وعوامل بازار

·                     درتصمیم گیری های بلند مدت کشاورزان وبازرگانان

·                     در برنامه ریزی وارائه خدمات دولتی در جهت بهبود وتنظیم بازار

  کشاورزان با استفاده از اطلاعات بازار،برنامه های تولیدی،سرمایه گذاری ها وانتخاب بنگاهها را درفرایند تولید وبازاریابی انجام می دهند وبطور کلی استراتژی بازاریابی شان متأثر از نظام اطلاعات بازاراست.

  اطلاعات بازار را می توان برمبنای منابع تهیه آن به دو گروه اطلاعات عمومی واطلاعات خصوصی تقسیم بندی نمود.اطلاعات عمومی به منظور بهبود عملکرد وکارایی نظام بازاریابی از طریق دولت جمع آوری و دراختیار تولید کنندگان وعوامل بازاریابی قرار می گیرد.بسیاری از تحقیقاتی توسط بخش عمومی صورت می پذیرد ،نتایج آن دراختیار عموم قرار می گیرد و برای بالا بردن عملکرد آن نظام بازاریابی می باشد.اطلاعات خصوصی به منظور موفقیت بیشتر در بازار وبهبود موفقیت عوامل وبنگاههای بازاریابی توسط آنان جمع آوری می شود.

  اطلاعات بازار باید کامل وقابل استفاده،متمرکز،درست،قابل فهم،مرتبط با موضوع،بهنگام وقابل اعتماد باشد ودر مواقعی که لازم است محرمانه نگاه داشته شود .برنامه های اطلاعات بازار باید به طور مداوم با روند بازار ونیازهای کاربران تعدیل شود.

 اطلاعات بازار ازنظر زمانی نیز به سه گروه تقسیم بندی می شوند:

·                       اطلاعات کوتاه مدت،در مورد محصولاتی که قبلا برداشت شده وآماده فروش هستند.

·                       اطلاعات میان مدت،مربوط به محصولاتی که در جریان تولید می باشند.

·                       اطلاعات بلند مدت،مربوط به آینده وانتخاب نوع محصول هستند.

  با توجه به نقش اطلاعات در تصمیم گیری کشاورزان،دولت وسایر عوامل بازار ،امروزدر اغلب کشورها نظام اطلاعات بازار محصولات کشاورزی[29]راه اندازی ومورد توجه قرار گرفته است.به طوری که این نظام اطلاعاتی به کشاورزان کمک می کند که برنامه ریزی تولید را درجهت تقاضای بازار انجام دهند.این اطلاعات به تخصیص کارآمد منابع تولید،بهبود قدرت چانه- زنی کشاورزان، کاهش هزینه معاملات ،تسهیل مبادلات وتقویت رقابت بازار کمک می کند.

  بیشترکشاورزان در کشورهای درحال توسعه یافته برای بدست آوردن اطلاعات بازار از شبکه اینترنت[30]استفاده کنند،به گونه ای که وضعیت عرضه وقیمت در بازار های مختلف را با مراجعه به سایت های خاص ویا از طریق پست الکترونیکی[31]دریافت می نماید.[9]

نقش اینترنت در کشاورزی:

 کاربردهای زیاد اینترنت در بخش کشاورزی مورد علاقه واستقبال گروههای مختلف است،به دوبخش بازار- اطلاعات تقسیم می شود.در مورد اول دارای سه موضوع از دیدگاه کشاورزان:

·                     فاکتورهای تولیدی و ورودی:سایت های اینترنتی برای تجارت کلیه اقلام کشاورزی مانند:زمین،مواد شیمیائی،دستگاهها وماشین آلات وتجهیزات کشاورزی،کودهای تقویت کننده خاک وگیاه.

·                     خدمات:تدارکات،حمل ونقل،نگهداری،انبار کردن محصولات از طریق امکانات مالی مثل:وام ها،بیمه،خدمات قانونی وکاربردهای خلاقیت وابداع مثلاًدر لبنیات ومحصولات دارای منشأ شیر.

·                     خروجی ها:مناقصه های اینترنتی،مزایده ها،سایت های مربوط به دامپروری وگله داری،صید وماهی گیری،محصولاتی مثل:گردو.

تخصص اطلاعات اینترنتی وکاربرد آن مانند:

·                     اطلاعات:انتشارات مربوط به زراعت On Line،مجلات اینترنتی،اطلاعات بازاربه صورت هفتگی،آنالیز بازار،هواشناسی وتوصیه ها به کشاورزان.

·                     ابزار مدیریت:ماشین حساب(سود آوری)،پایگاه اطلاعاتی،رد یابی اطلاعات،ابزار آنالیز و اشکال الکترونیکی.

اتصالات به قوانین ومقررات:انتشارات رسمی ودولتی،گزارشات،روزنامه ها،سایر ابزار اطلاع رسانی مثل:کمیسیون اروپا،راهنمای کشاورزی OECD،WTO،NFU بریتانیا.

تجارت اینترنتی در کشورها

    کشور آمریکا در سال 1997تعداد کشاورزانی که به اینترنت دسترسی  داشتند 13 درصد بوده ودر سال 1999 به 29 درصد رسید.در کشور استرالیا در سال 2000 حدود 58 درصد زارعین دسترسی به کامپیوتر و38درصد آنها به اینترنت داشته اند. وب سایت www.freshport.com.au The system uses the Freshport trading platform. This allows registered merchants to see immediately what is actually available for market. به بازرگانان این امکان را می دهد تا ازاطلاعات موجودی بازار،میزان تولید،بازرسی کیفیت تولید،نحوه ی عرضه محصول خود از طریق اینترنت  آگاهی یابند. They

سرویس های اطلاعاتی داخلی از طریق اینترنت باعث تغییر درنحوه اطلاع رسانی تبلیغاتی و انتشاراتی  شد.مانند شبکه مرکزی اطلاع رسانی کشاورزی Agnic[32] که راهنمای اطلاعاتی مناسبی می باشد و در زمینه کیفیت محصولات کشاورزی  اطلاعاتی را در اختیار کاربران می گذارد.این شبکه به کتابخانه اینترنتی ملی کشاورزی مجهز می باشد.

 در وب سایت www.progressivefarmer.com مجلات آن لاین کشاورزی موجود است که  اطلاعاتی مانند قیمت روزانه محصولات واخبار منطقه ای در حوزه کشاورزی توسط سردبیران مجلات تهیه وجمع آوری می شود ودر اختیار کاربران قرار می گیرد.را ه اندازی این سیستم باعث کاهش هزینه های کاغذ بازی،بهبود برنامه ریزی،بهبود کیفیت مدیریتی درهر مرحله  زنجیره Using a web form, growers are able to provide crop supply forecast information. تأمین شد.The transition, from proprietary systems for recording product and financial transactions to an The transition, from proprietary systems for recording product and financial transactions to an

کشور آلمان در همین سال حدود78 درصد کشاورزان شان به اینترنت وبانکداری الکترونیکی وحدود28 درصد آنها خرید الکترونیکی و10 درصد از فروش کالا را از طریق اینترنت انجام می دادند.کشاورزان با دسترسی به اینترنت بهره وری بیشتر،استفاده تفریحی وسرگرمی که با گسترش روز افزون آن در جامعه کشاورزی میسر شد.

  درکشورهای درحال توسعه هم علی رغم کمبود آگاهی از کاربرد های وسیع تجارت الکترونیکی دربخش کشاورزی تمایل زیادی در استفاده از شبکه های اینترنتی دارند.اغلب شرکت هایی که بدون ارتباط با سایت اینترنتی هستند،عدم توفیق چشمگیر خود در تجارت را در عدم اتصال به شبکه اینترنتی می دانند.

  معمول ترین استفاده از اینترنت در میان شرکت های کشاورزی در کشورهای درحال توسعه،پست الکترونیکی[33] است که برای ارتباط با مشتریان،دیگر شرکت ها ومصرف کنندگان کالا ها وخدمات است.

 کشورهای آسیایی با توجه به بحران های مالی که فعالیت های تجاری را تحت شعاع قرار داده است خیلی از فعالیت های تجاری وبازرگانی وکشاورزی خود از طریق اینترنتی انجام می دهند. درهندوستان تجارت الکترونیکی رشد چشمگیری داشته است واز حدود 3میلیون دلار در سال 1997 به 160 میلیون دلار در سال 2001 رسید.

  در سال 1998 حدود 81 درصد از شرکت ها ی آن لاین احساس نمودند که اینترنت اثر چشم گیر در کسب وکار آنها دارد.امروزه بازاریابی اینترنتی در هندوستان نقش های گوناگون در حوزه فعالیت های بازرگانی وکشاورزی دارد.[9]

نقش سرویس های NNS در خبر رسانی هندوستان:

  NNS[34](سرویس خبر رسانی ملّی( از50 سال پیش درهندوستان بصورت آژانس خبر گزاری فعال است،قیمت های روزانه از طریق رسانه هایی مانند مطبوعات صورت می گیرد.کار اصلی NNS ارائه سرویس های اطلاعات بازاریابی برای روزنامه ها،کانال های خبری تلویزیونی،انتشار اخبار با استفاده از وب سایت وسایر رسانه ها،اطلاعات بازاریابی برای محصولات کشاورزی برای عموم قابل دسترسی است.گروه NNS با چاپ(روزنامه تجاری بازرگانی هندی)به زبان هندی،انگلیسی نگاهی، به امور روزمره اقتصادی-بازرگانی دارد.بعلاوه،انتشارات متعدد درباره راهنمای محصولات کشاورزی،دامداری ولبنیات ازجمله فعالیت های این رسانه است.NNS با توجه به تنوع فعالیت ها وسازماندهی کنفرانس ها،برپائی نمایشگاه ها،با مشارکت بخش صنایع درارائه اطلاعات بازاریابی،توسعه تجارت وبرپایی سمینارهایی برای بررسی وارتقای کیفیت محصولاتی همچون چای،ترشیجات،ادویه جات ومحصولات گیاهی بوده است.با ایجاد تسهیلات،از طریق سیستم تجارت الکترونیکی توسط NNS در وب سایت باتوجه به محصولات کشاورزی،پیشنهاد قیمت ها،خرید وفروش محصولاتی مانند (پنبه ،میوه جات وسبزیجات،غلات وحبوبات،دانه های روغنی،قندوشکروروغن گیاهی که از اقلام صنعت کشاورزی می باشد.)؛همچنین اطلاعات مربوط به تحقیقات بازاریابی نیز دراین وب سایت ها وجود دارد.

نقش مرکزتجارت محصولات کشاورزی(AEC) [35]درنپال:

  این مرکز یک وجه فنی ازاتحادیه های اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن نپال (FNCCI)[36]است که برای تأمین اطلاعات کشاورزی وپشتیبانی فنی اتاق های بازرگانی است.ازنظر اجرای پروژه آژانس آمریکایی برای توسعه بین المللی (USAID)[37]پشتیبانی مالی کرده وAEC[38]سرویس های خدماتی اطلاعات بازاریابی درنپال می باشند،که از سال 1998 آغازبه کار کرده واهداف ذیل را دارند:

·                     ایجاد شبکه کشوری (ملی)فروش عمده برای بهبود بازار رقابتی بین بازارها وتقویت شبکه

·                     ایجاد پایگاه اطلاعات برای بازارهای عمده فروش درنپال وبازارهای مرتبط بین المللی

·                     اطلاعات کاربران مختلف وسهام داران درجهت تقویت شبکه اطلاع رسانی

·                     تمهیدات لازم برای زارعین،کشاورزان وتجار بومی

  قابل دسترس شدن  قیمت های بازارهای عمده فروشی برای آنالیز وتجزیه تحلیل،استراتژی توسعه برای محصول وبازاریابی محصولات کشاورزی.

  درچین رشد اینترنت وتجارت الکترونیکی سریع بوده است ودر سال 1997 حدود 10 درصد از مشتریان خرید خود را از طریق وب انجام می دادند. علاوه بر بخش خصوصی،دولت با پیاده سازی برنامه های رسمی پشتیبانی مالی در اقتصاد دیجیتال تأثیر گذار بوده است که پروژه زیر بنایی( ارتباطات واطلاعات) درسال 1994 به اجرا درآمد با اهداف تقویت ارتباطات سمعی بصری ،خدمات تجاری وبازرگانی وکشاورزی برای حمایت از رشد اقتصادی چین برداشته شد.

  درمالزی طرح کلان ملی تجارت الکترونیکی که درسال1999 اقدام شد.دولت با ایجاد کریدور چند رسانه ای در جستجوی تشویق تمامی  شرکت های بازرگانی وکشاورزی برای آزمایش طرح پیشنهادی دولت از طریق تکنولوژی اطلاعات وآماده سازی برای آینده فراهم نمود.[7]

  شبکه تحقیقات ارتباطات وتوسعه شبکه مجازیEGYTPT VERCON[39] محققان دولتی،کارگران،کارکنان موسسات در روستاها با استفاده از این وب سایت در قاهره به تبادل اطلاعات بین ادارات،دفاتر نواحی و وزارتخانه های وابسته به بخش کشاورزی کشور را با انتشار بروشور،آمار و با راه اندازی سیستم های پشتیبانی کمک در تصمیم گیری کشاورزان از طریق بحث وتبادل نظر آن لاین،اخبار و رویدادها وپاسخگویی به سوالات ومشکلات فنی کشاورزان جزءمی پردازند.

  شبکه مربوط به غذا[40] :یک شبکه در اوگاندا با سیستم ملی برای در اختیار گذاردن اطلاعات مربوط به قیمت ها از طریق اینترنت،روزنامه ها،رادیو،تلفن همراه(SMS) فعالیت دارندواین یکی از کاربردهای کشاورزی الکترونیکی است که در بسیاری از کشورها برای اینکه چگونه زارعان جزء در روستاها از طریق دسترسی به اطلاعات بر پایه ITC بر مشکلات خود فائق آیند. [3]

  رادیو روستائیان،ITC وایمنی غذا:برای میلیارد ها نفر در مناطق روستائی که دارای سوادکافی نیستند از طریق ایجاد ارتباط،اطلاعات مربوط به اقتصاد،صنعت وکشاورزی را در اختیارشان قرارمی دهد.کشاورزانی که توانایی کار با کامپیوتر واینترنت را دارند به اطلاعات دسترسی پیدا می کنندوبه دیگر کشاورزان اطلاع می دهند.

 سازمان جهانی فائو با راه اندازیAMARC)[41]) که شبکه رادیوئی بین المللی است و (DCFRN[42]) یک رادیوی کشاورزی در کشورهای درحال توسعه می باشد شبکه ها با دسترسی به اینترنت اطلاعات مورد نیاز روستائیان وکشاورزان ومسائل (آموزشی،بهداشتی سلامت،امور مالی وپروژه های محلی) در اختیار می گذارند.  

  برای بهبود ایمنی محصولات کشاورزی وخوراکی در صنایع غذایی با استفاده از امکانات تدارکاتی،اطلاع رسانی وآموزش وراهنمایی کشاورزان راههای زیر مناسب است.

·                     تعیین شاخص های محلی وقابل انطباق با استفاده از بسته های اطلاعاتی مناسب

·                     بهبود ساختار کنونی نوآوری وجایگزینی تکنولوژی مدرن به جای تکنولوژی قدیمی وسنتی

·                     تنوع وزمینه های مختلف اطلاع رسانی برای قشرهای مختلف اجتماع

·                     ظرفیت سازی توسعه مراکز آموزشی وتأمین اطلاعات شغلی

·                     دسترسی وبهبود در میزان توان افراداستفاده از ابزار و وسائل اطلاع رسانی وارتباطات به صورت شخصیت های حقیقی وحقوقی،درون سازمانی یا مستقل

·                     تقویت مشارکت در طرح وبرنامه اطلاع رسانی

·                     رویکرد های پشتیبانی در حوزه اطلاعات وارتباطات با استفاده از ابزار نوین وپیشرفته

·                     هزینه ها وپایداری مالی وحفظ ارزش ها برای ایجادزیر بناهای مخابراتی،اطلاعاتی،محتوایی نمودن اطلاعات بویژه برای روستاییان از طریق ارتباطات راه دور.[4]

نقش سامانه بازارمحصولات کشاورزی ایران:

  سامانه بازارمحصولات کشاورزی تهران از اوایل سال 1389 فعالیت کاری خود را آغاز نموده است این سازمان در بخش مدیریت مرکزی میادین تره بار تهران واقع شده  است واین سازمان حدود 130-120 نقطه بزرگ فروشگاههای زنجیره ای را درسطح تهران تحت پوشش قرارداده است با اهداف :الف)خدمات رسانی ب)کم کردن نقش واسطه ها ج)کم کردن فاصله زنجیره از تولید تا مصرف.

قصد از راه اندازی این سیستم آن نیست که  فرایند بازار را تغییر دهد بلکه یک سیستم سهل وآسان که اساس آن تجارت الکترونیک است راه اندازی شود با سه هدف : الف) بانکداری الکترونیکی سیستم مالی ب)IT اساس فعالیت  کاربرد اینترنت ج)اطلاع رسانی :که اطلاعات را دراختیار همگان (تأمین کنندگان وخریداران)قرارمی دهند.

 با کوتاه کردن چرخه بازار از بخش تولید کننده تا مصرف کننده به این طریق که مثلا اگر محصول تولید شده از شهرستان دزفول به تهران آید ابتدا محصول تولیدی از تولید کننده دزفولی به میدان تره بار شهرستان وازآنجابه میدان تره بار تهران انتقال داده شود،که ما در این چرخه با دو واسطه مواجه هستیم که حق العمل کاری وهزینه واسطه گری می گیرند اگر شفاف سازی صورت گیرد ودرخواست محصولات با سیستمIT (بخش تأمین )صورت پذیرد نقش واسطه ها کمرنگتر می شود ومحصول مستقیم به خریدار مورد نظر تحویل داده می شود.

  بازار نیاز به سیستم مطمئن فروش می باشد که از طریق این زنجیره که درابتدا در شهر تهران فعالیت خود را آغاز کرده ودراستانهاي خراسان و قزوين درحال گسترش مي باشد، امید است سبد چشم انداز خاورمیانه باشد،صادر کنندگان و وارد کنندگان با مراجعه به سایت Mayadin.agri/bank.com اطلاعاتی مثلاً قیمت محصول در بازارتهران آگاهی یافته ودر صورتی که رضایت مشتری را به خود جلب نماید اقدام به خرید محصول می نمایند.[3]

  مزایای [43]MIS:

  مزیت رقابتی پایدار زمانی بدست می آید که یک بنگاه استراتژی ایجاد ارزش را اجرا کند؛بطوری که سایر شرکت ها قادر شوند مشابه آن عمل کرده واز آن پیروی کنند.علاوه براین به چگونگی ایجاد مزیت رقابتی برای تولید کنندگان با استفاده از MIS اشاره خواهد شد.به  بطور کلی این نظام در موارد زیر به کاربرا ن کمک می نماید.

·                           وارد شدگان جدید به بازار:نظام MIS می تواند با این گروه در تعیین تولیدات قابل رقابت بازار وشناخت کانال های توزیع کمک نماید؛

·                           قدرت چانه زنی بنگاههای عرضه کننده:نظام MIS می تواند از طریق یکپارچگی زنجیره عرضه موجب کاهش هزینه ها می شود و به تصمیم گیری بهتر مبتنی بر ایجاد پایگاه اطلاعات کمک کند؛

·                           قدرت چانه زنی بنگاههای مصرف کننده:با استفاده از MIS بنگاههای مصرف کننده از بازارهای بهینه استفاده می کنند؛

·                           کالاهای جایگزین:نظامMIS می تواند به تولید کنندگان در ارزیابی انتخاب محصولات وجایگزین محصولات تولیدی کمک نماید ودرضمن وضعیت محصولات در بازارها وظرفیت بالقوه تولید راتعیین کند؛

·                           شدت رقابت بنگاهها:از طریق MIS تولید کنندگان می توانند به آسانی رقابتی بودن بازارها وهمچنین ظرفیت های بازار ها را شناسایی کنند.[7]

فاکتورهای رشد سریع تکنولوژی ارتباطات به این عوامل بستگی دارد:

·                     ساختار جالب توجه وجذاب دارد وبین سازمانهای اصلی ارتباطات به آسانی صورت می گیرد وپردازش داده ها با دقت وصحت لازم صورت می گیرد.

·                     پردازش اطلاعات برای تسهیم بین کاربران زیادتر و برای محصولات هزینه های جانبی کاهش می یابد.

·                     مهارت لازم برای پردازش اطلاعات در سطح جهانی ارتقاء یافته است.

·                     تقاضاهای مصرف کننده ومشتری سریعاً باید عرضه شود اختلاف ساعات محلی بین کشورها از جمله نکاتی است که باید به آن توجه کرد.

·                     در برخی کشورها مهارت کافی استفاده از نرم افزارومدیریت آن برای پردازش داده ها فراهم شده است.[5]

عوامل مانع ایجاد منافع تجارت الکترونیک برای کشورهای درحال توسعه عبارتند از:

1.                  عملیات تجاری نامناسب:مانند،شعبات محصولات کشاورزی در غنی ترین کشورهاوملت ها که تجارت محصولات را برای کشورهای در حال توسعه سخت تر می سازد و نمی توانددر بازارهای غربی نفوذ کنند.

2.                  شرایط عوامل،انتخاب محصول،انتخاب مؤسسات وشرکت ها در کشورهای در حال توسعه با کاهش توان رقابت پذیری در مقیاس جهانی وتوسعه تحقیقات بازاریابی،لذا تجارت الکترونیک دسترسی به بازار را فقط برای متقاضیان فراهم می کند.

3.                  فرصت های بوجود آمده توسط تجارت الکترونیک در دو روش ذکرشده،یکی شرکت های در کشورهای توسعه یافته را برای دسترسی به بازار بزرگتر در کشورهای در حال توسعه فراهم نمی سازد. [6]                       

چالش های پیش روی تجارت اینترنتی:اگر چه تجارت اینترنتی با پتانسیل بالا همراه است ولی با چالش هایی روبه رو است.

·                         فقدان یا کمبود زیربنای ارتباطات وفن آوری ومخابرات برای توسعه تجارت الکترونیکی

·                         نیاز به چهارچوب قانونی در معاملات و دادوستد های اینترنتی است.(کد تجاری،رمز بازرگانی،حق مالکیت وامنیت).

·                         ایجادچارچوب مالی صحیح ودرست(مالیات،گمرکات،پرداخت الکترونیکی)

·                         دسترسی لجستکی وتدارکاتی بازار(دسترسی به مراکز تهیه وتوزیع،تدارکات اینترنتی وحمل ونقل دریائی وغیره.)[5]

  نتیجه گیری  

  تجارت الکترونیکی برای محصولات کشاورزی در کشورهای درحال توسعه برای کشاورزان وشرکت های کشاورزی فرصت هایی را برای آنان در بازارجهانی فراهم می سازدتا محصولات خویش را با قیمت و درمکانی مناسب به فروش برسانند.

  باافزایش کاربرد تجارت الکترونیک واینترنت این عرصه درسطح جهانی درحال توسعه است.فوائد ومنافع آن عمدتاًمتوجه مشتریان است تا رقبای تجاری زیرا با خدمات سریع وارزان ومناسب برخودار می شوند.

  درکشورهای درحال توسعه برای توسعه تجارت الکترونیک پیشنهاد می شود که زیر ساخت های ارتباطات،مخابرات وفن آوری اطلاعات ودسترسی به مقررات وقوانین،تسهیلات مالی ،تدارکاتی وآموزش(بکارگیری کامپیوتر،نرم افزارهاوابزارجانبی کار)کشاورزان وکارکنان شرکت های کشاورزی را ارتقاء دهند.

سپاسگزاري   

سپاس خداوند متعال،تشكر فراوان از اساتيد محترم وجناب آقاي مهندس فقيهي وسازمان هاي موسسه مطالعات وپژوهشهاي بارزگاني وسامانه بازار محصولات كشاورزي ايران كه با اينجانب همكاري لازمه را نمودند.  

منابع

1.اسفیدانی،محمد رحیم وهمکاران.(1389).کاربردهای تجارت الکترونیکی. ناشر: مؤسسه مطالعات وپژوهش های بازرگانی.

2. پاندی،مکش- تواری دیپعلی،(1385).بازاریابی محصولات کشاورزی وروستائی (فرصت ها،چالش ها و راهکارهای تجاری). ترجمه:دکتر ناصر شاهنوشی-دکتر سیاوش دهقانیان-دکتر فرخ الدین قزلی،انتشارات:فردوسی مشهد شماره(458)،301،356-355.

3. گفت وگو با مهندس شهرام فقيهي،كارشناس سامانه بازار محصولات كشاورزي ايران.

4. World Summit on the Information Society, Geneva 2003 – Tunis 2005, Plan of Action.availible at http://www.fao.org/rdd/doc/e-agriculture%2014-10-051.pdf

5. M. Mirdamadi, M. Soluki, A. Ghaforian, R. Mostakhdemi, Role of information and communication technologies for empowering rural women toward new millennium goals, in: Proceedings of 1st Conference of Sustainable Rural Development and Management, Ahvaz, Iran, 2008.availible at http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getfile?dDocName=STELPRDC5064317

6. Laura Männistö1Asia and the Future of the World Economic System, 18 March 1999, London. Available at http://www.eprints .qut.edu.au/2778/1/2778.pdf

7.Ahasanul Haque and Ali Khatibi (2007). The Impact of internet marketing on customer satisfaction in Malaysia.

International Islamic University.available at http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/20523/1/sp01eh01.pdf

 8. Castleman, T & Cavill, M (2001)“Voices of Experience: Developing Export Capability Through eCommerce in Australian SMEs” Management Information Systems Working Paper, Deakin University.available. http://www.ruraleship. .org/content/cr_2/2_000288.pdf

9.http://www.cacci.org.tw/Journal/2006%20Vol%201/SMEs%20in%20Bangladesh.pdf    

 

پيوست

 

 

faranegar@gmail.com

شماره تماس جناب آقاي دكتر نوذري:09123841585

 

rahimi.bita@gmail.com

شماره تماس سركار خانم دكتر رحيمي بدر:09126127128

 

 

haniyeh_saedaee@yahoo.com

شماره تماس هانيه سعيدائي٭:09111274743

 

آدرس پستي:استان مازندران- شهرستان نور-ايزدشهر(شهرك ساحلي ايزدشهر- خيابان ياس شرقي 2- پلاك 749- منزل سعيدائي)- كد پستي 46413-86989

 

 

 

 

عنوان مقاله:

تأثیر تجارت الکترونیک در بازاریابی محصولات کشاورزی

دکترنیونوذری،عضو هيئت علمي

استادیاردانشکده کشاورزی،دانشگاه کشاورزی مهرشهر کرج،آزاد اسلامی

دکتربیتا رحیمی بدر،عضوهيئت علمي

مربی دانشکده کشاورزی،دانشگاه کشاورزی مهر شهرکرج،آزاد اسلامی

هانیه سعیدائی٭

کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی

 

faranegar@gmail.com

شماره تماس جناب آقاي دكتر نوذري:09123841585

 

rahimi.bita@gmail.com

شماره تماس سركار خانم دكتر رحيمي بدر:

 

 

haniyeh_saedaee@yahoo.com

شماره تماس هانيه سعيدائي:09111274743

 

 

چکیده:اگر انقلاب صنعتی در اوایل قرن نوزدهم ماشین را جایگزین انسان نمود وباعث افزایش کمیت،کیفیت،سرعت ودقت تولید شد وارتباطات را نسبت به عصر دامداری وکشاورزی تسهیل وتسریع نمود ،در اواخر قرن بیستم وآغازهزاره سوم،انقلاب الکترونیک باعث از بین رفتن مرز بین کشورها وسازمان ها شد وارتباطات وانتقال اطلاعات سرعت برق آسا بخشید.در عصر اطلاعات وارتباطات الکترونیکی تمام اجزا وعناصر دنیا سوار بر موج سوم آلوین تافلر در اقتصاد،اجتماع وبازارهای جهانی در تکاپو هستند تا سهمی بیشتر از منافع جهانی را نصیب خود کنند.در چنین عصری همه چیز ماهیت جدیدی به خود گرفته است.در این تحقیق در ارتباط با تأثیرات تجارت الکترونیک در بازاریابی محصولات کشاورزی ازجنبه نظری با توجه به مطالعات  تجربیات کشورهایی که در پیاده سازی تجارت الکترونیکی در بخش کشاورزی به نتایج سودمندی رسیده اند  نگارش شده است.

واژه های کلیدی: تجارت الکترونیک، بازاریابی محصولات کشاورزی.

مقدمه:در عصر حاضر وبواسطه انقلاب الکترونیکی تمام عناصر وسیستم ها در حداقل زمان می توانند به هم مرتبط شده ومبادله اطلاعات بپردازند.

برخلاف  تصوری که از تبادل اطلاعات وارتباطات الکترونیکی ارائه گردید،واقعیت این است که بسیاری از کشورها ،سیستم ها،سازمان ها وعناصر موجود در آنها هنوزبه قابلیت های مورد انتظاردر این زمینه دست نیافته اند.در این زمینه هم شاهد تفاوت عمیق بین کشورها،سازمان ها وسیستم های موجود در آنها هستیم.به طوری که در برخی از کشورهای پیشرفته در صد بالایی از سازمان ها وسیستم ها وعناصر بستر لازم برای ورود به دهکده جهانی وبرقراری ارتباطات الکترونیکی را به دست آورده وبسیاری از فعالیت خود را از این طریق انجام می دهند.در چنین کشورهایی شاهد پدیده هایی نوین عصر ارتباطات از قبیل دولت الکترونیکی 1،کسب وکار الکترونیکی2،تجارت الکترونیکی3،صادرات و واردات الکترونیکی4،خرید الکترونیکی5،آموزش الکترونیکي6 هستیم.در دسته دیگر از کشورها با وجود اینکه چنین مسائلی مطرح شده واقداماتی در این زمینه صورت پذیرفته ولی چون اکثر سیستم های آنها به چنین قابلیتی دست نیافته اند،هنوز اداره امور به طریق الکترونیکی فراگیر نشده است.همچنین در برخی کشورهای کمتر توسعه یافته یا در حال توسعه،به اجبارشرایط محیطی وجهانی اقدامات اولیه در جهت برقراری سیستم های الکترونیکی شروع شده است .در هر حال مبادله اطلاعات وارتباطات الکترونیکی  به واسطه ظهور روش ها وتکنولوژی های خار ق العاده به سرعت در حال گسترش وهمه گیر شدن می باشد.[4]

 E-commerce is business conduced via the Internet as a world-wide distribution channel for goods and services (Chapman Tripp (2000)). تجارت الکترونیکی کسب و کار انجام شده از طریق اینترنت به عنوان یک کانال توزیع کالا وخدمات در سراسر جهان((Tripp چاپمن (2000)) معرفی شده است.بر خلاف انواع قبلی از تجارت الکترونیکی که از طریق فاکس ، تلفن و تلکس بود، تجارت الکترونیک نشان دهنده یک جهش کیفی است که این امکان را به خریداران و فروشندگان داده،تا به هم نزدیک شوند. In the process, buyers and sellers can communicate more effectively about their requirements, product and price information is more readily available, and just-in-time delivery of customised goods is more easily achieved. در این روند ، خریداران و فروشندگان می توانند به طور موثر ارتباط برقرار بیشتر در مورد احتیاجاتشان ، اطلاعات محصول و قیمت واقعی کالا را به آسانی در دسترس داشته و محصول خود را درزمان تعیین شده به صورت سفارشی به آسانی تحویل گیرند. [8]

 بازاریابی نهاده های کشاورزی،بویژه آفت کش ها،کود های شیمیایی،بذرها وتجهیزات مزرعه،با طیف وسیعی از مشتریان،نظام توزیع چند محصولی،عدم دسترسی به میلیون ها کشاورز وغیره،کارایی خود را

از طریق کاربرد فناوری اطلاعات بالا می برند.تصمیم گیری بر پایه داده ها واطلاعات موجود به خاطر سرعت وتوانائی جهت ارائه خدمات گسترده،منجر به شکل گرفتن مشتریان دائمی می گردد که به نوبه خود باعث ایجاد حاشیه رقابتی در بازار می شود.[1]

با عضویت در سازمان تجارت جهانی(WTO) وفشار برسودآوری صنعت نهادهای کشاورزی به دلیل کمبود های مالی دولت،با رقابت بین المللی روبه رو شده است.[1]

با در نظر گرفتن اینکه صنعت مبتنی برکالا غالباًتحت کنترل دولت بوده است،چشم انداز بزرگی جهت استفاده از صنعت IT وجود دارد که  زمان واکنش را کاهش می دهدوکارائی فعالیت های اجرائی را بالا ببرد. [1]

کاربردهای فناوری اطلاعات وارتباطات

1.      فناوري نوين ارتباطات و اطلاعات مي توانند به تنوع بخشي اقتصاد روستايي كمك كند و  درهاي تجاري بازارهاي محلي و فراملي را بر روي روستاها بگشايد و فرصتهاي                جديداقتصادي ايجاد كند.  

2.      فناوري هاي ارتباطي مي توانند اقتصاد روستاها را كاراتر و رقابت پذيرتر نمايند.

3.      فناوري هاي نوين ارتباطي مي توانند باعث ايجاد فرصتهاي جديد شغلي در روستاها شوند.

4.      با ایجاد پایگاههای اطلاع رسانی تخصصی برای روستایئان وافزایش آگاهی های لازم در کشاورزی ودامداری می توان سودآوری آنها را افزایش داد.[3]

The introduction and use of e-commerce will have an effect in four ways. تأثیرات تجارت الکترونیکE-commerce will: به چهار دسته تقسیم می نماییم :

·         improve economic efficiency (via the supply chainبهبود بهره وری اقتصادی (از طریق زنجیره تامین)    allow the use of new business models (based on online trad

·         اجازه استفاده از مدل های کسب و کار جدید (بر اساس معاملات((آنلاین)) magnify the effect of other changes going on in business

·         اثر تغییرات بزرگ دیگری در روند کسب و کار

·         result in some changes to our societ  در نتیجه در برخی از تغییرات به جامعه ما است. [8]

The main impediments to adoption of e-commerce in agriculture are: موانع اصلی برای پذیرش تجارت الکترونیکی در بخش کشاورزی عبارتند از :

 • هزینه های دسترسی به ارتباطات.

• زیرساخت های مخابراتی ضعیف و در نتیجه ارتباط کیفیت پایین و اختلالات مودم

• an unwillingness or fear to adopt new technologies that break with traditional methods of • عدم تمایل و یا ترس به اتخاذ فن آوری های جدید،به دلیل سطح سواد پایین.[9].

مزایای استفاده از بازاریابی الکترونیکی شامل:

·         تجارت سازمان دهی شده ومتمرکز

·         خریداران وفروشندگان زیاد

·         امکان دسترسی به اطلاعات روزبازار از راه دور

·         تجارت بر اساس توصیف ومعرفی محصول از طریق وب سایت های کشاورزی. [6]

تجربیات چند کشور منتخب در پیاده سازی تجارت الکترونیکی در بخش کشاورزی

نپال:سیستم  اطلاعاتی وبازاریابی نپال با برنامه های حمایتی مبتنی برNTFP7 (مدیریت NTFP،برداشت محصول،عملیات برداشت محصول،فراوری وآموزش بازاریابی الکترونیکی،فعالیت های مراقبت ،نظارت،بر شبکه های بازاریابی توسعه یافته است وهمه این موارد با سیستم منظم نظارت برقیمت ،انتشار اطلاعات مکتوب در باب NTFP شامل اطلاعات مفید وکاربردی جهت تسهیل امور سازمان ها همراه شد.طی گزارشی ازسیستم اطلاعات بازارMIS8 درسال 2003،این سیستم باعث افزایش معاملات توسط شرکت های فعال ،پشتیبانی در برنامه ریزی،توسعه فعالیت های تجاری ،آغاز سرمایه گذاری تجار جدید با اطلاعات مربوط به   NTFP معامله شده،حجم معاملات،قیمت ها،حامیان اصلی،شناخت موانع اصلی کارها که تأمین اطلاعات بسیار مفید برای شرکت ها،سیاست گذاران وسازمانهای توسعه کشاورزی میسر گردید• poor telecommunications infrastructure resulting in poor quality connections and modem .[7]

drop-out;اطلاعات بازاریابی،دسترسی افراد بومی به اطلاعات مربوط به بازاریابی NTFP را افزایش داده وظرفیت معاملات را با توجه به تخفیف های داده شده را بالابرده است.گردآورندگان اطلاعات مربوط به بازاریابی درآمدهایشان افزایش پیدا کرده است.[7]

 سیستم اطلاعات بازاردر افزایش حجم معاملات بین تجار بومی مفید ومؤثربوده است.کشاورزان وعموم از قیمت های کالا ومحصولات در بازارها در نقاط مختلف آگاهی داشته وحق انتخاب بین بازارها را پیدا کردند. [7]

اگر سیستم اطلاعات بازار را به گونه ای طراحی کرد که هزینه سیستم پایین باشد مسیرهای بسیاری به منظور یک پارچه سازی سیستم MIS وجود خواهد داشت .انتخاب سازمانهای مناسب برای MIS ونقش آن ومشارکت سازمانهای مرتبط برای توزیع اطلاعات،سیستم انتشار اطلاعات،اگر برای ارسال به مناطق روستائی دور دست باشد هزینه سنگینی را در برخواهد داشت به  همین خاطرفاز جدیدی به نام مرکز AEC 9راه اندازی شدکه این مرکز به ارزیابی سیستم اطلاعات بازاریابی واثرات آن بر کاربران پرداخته وعقیده بر آن است که برای تولید کنندگان،تجار در مراکزشهرواطراف جهت تصمیم گیری در امر بازاریابی اقدام نموده اند.اعتقاد براین است که کشاورزان ،زارعین،تجار وبازرگانان از این طریق می توانند منافع بیشتری را کسب نمایند.[7]

هندوستان: e-choupal در ژوئن 2000 ایجاد شد،تاکنون بزرگترین مرکزواسطه اینترنتی در سراسر روستاهای هندوستان بوده است.E-choupal ازژوئن 2003در 4 مراکز زیر فعالیت نمود:مادیاپراش(MP)،اوتاپرادش(VP)،آنداراپرادش(AP)،کارناتاکا که بیش از یک میلیون کشاورز را تحت پوشش خود قرارداده است.[5]

سیستم E-choupal کشاورزان را قادر نمود تا با کسب اطلاعات بهینه ولازمه در تصمیم گیری بهتر اقدام نمایند.آنان نباید برای دسترسی به اطلاعات اینترنتی هزینه ای بپردازند.آنان مجازند محصولات خود را از طریق ITC یا مستقیماًبه خریداران،یا از طریق مزایده ومناقصه دولتی یا خصوصی بفروشند.قیمت محصولات قبل از آنکه کشاورزان بابت حمل ونقل محصولات هزینه ای پرداخت نمایند معلوم ومشخص است،زمان ومکان دسترسی برای فروش محصول را انتخاب می نماید،هزینه های اضافی (واسطه گری)و بالاسری نمی پردازند، توزیع محصول به منظور فروش وپرداخت قیمت سریع انجام می پذیرد،چون پردازش اطلاعات از طریق کامپیوتر می باشد.درآمد کشاورزان بیشتر می شود،زیرا با افزایش قیمت همراه بوده،محصول با کیفیت بالاتری برداشت می نمایند.تجربه نشان داده که کشاورزانی که از طریق E-choupal محصولات خود را به فروش می رسانند حداقل 5/2 درصد قیمت کالای خود را بالاتر از فروش از طریق مناقصه دولتی بدست می آورندوهزینه های (اولیه تولید،حمل ونقل،واسطه ها)حدوداً5/2 پایین تر بوده  است.[7]

کانال های بازاریابی به صورت رقابتی در ارائه خدمات مختلف به روستائیان وکشاورزان فعال هستند.بعلاوه روستائیان به طوررایگان به اینترنت دسترسی دارند واخبار روزانه را به زبان محلی وبومی می بینند،خدمات دولتی،سازمانهای داوطلب خدمات رسانی به روستاها،کالاهای مصرفی از این شبکه های کامپیوتری به اطلاع روستائیان می رسد.[7]

اُّهایو:با استفاده از اطلاعات گرد آوری شده توسط دانشگاه اهایو وکمیته بازاریابی،شرکت ها برای بکارگیری اینترنت،تجارت الکترونیک وit در بخش کشاورزی نیازمند یک سری سیاست گذاری ها در بخش کشاورزی می باشند که شامل:

·         تعیین پارامترهای فعالیت ها در سطح ایالتی با توجه به کاربرد اینترنت

·         شناخت نگرش ها با توجه به فرصت های بازاریابی ومدیریت استراتژی های تجارت الکترونیک

·         توسعه نگرش،با توجه به گسترش برنامه های آموزشی توسعه کشاورزی ،محیط زیست واقتصاد درانجمن های ایالتی اهایو. [6]

در سال 2000 لیست عضویت سازمانهای تجاری - کشاورزی در این ایالت به شرح زیر بود:

·         محصولات غذایی

·         حبوبات

·         مواد اولیه

·         خدمات مشاوره ای،فروشندگان وخدمات مالی

·         تجهیزات زراعی وصنعتی در کشاورزی.[6]

درجنوب شرقی آسیا همگام با توسعه شهرها،تنوع زیادی در مبادله کالای کشاورزان از طریق مرز (جاده ورودخانه)وحمل ونقل تجاری بین کشورها،بویژه با جمهوری چین وجو دارد.اغلب محصولات به وسیله کامیون به فاصله زیاد(بیش از دو هزار کیلومتر)حمل می شوند.در سالهای اخیر چند کشورجنوب شرقی آسیا با کمک فائو(FAO) مجموعه  ای از نظام اطلاعات بازاریابی(MIS) راتحت برنامه فائو به شرح زیر داشته اند:

·        کامبوج:MIS  در بخش آمار وبرنامه ریزی،(MAFF) درسالهای 98-1997تأسیس شده است.

·        میانمار:بخش برنامه ریزی کشاورزی،MOAI))،درسالهای 2000-1999 ایجاد گردیده است.

·        لائوس:بخش کشاورزی،MAF))،در سالهای 2002-2001 بنیان نهاده شده است.

·        ویتنام:کارهای مقدماتی وراه اندازی پروژه مشابه در سال های 2001-2002 انجام شده است.

·        یکی دیگر از مراکز MIS در کشورهای اروپای شرقی ومرکزی می باشد که تحت برنامه فائو فعالیت می کنند.دراین برنامه14کشورازجمله:آلمان،بلغارستان،کرواسی،استونی،گرجستان، مجارستان، لیتونی فعالیت دارند.[5]

ارزیابی نقاط ضعف وقوت

شواهدی از تاثیر مثبت بولتن های رادیویی قیمت وجود دارد.یک موفقیت آشکار پروژه MIS،ایجاد واحد های حرفه وانگیزش MIS بوده است.کار واحد های MIS به گونه ای است که ظرفیت گسترش تغییر در رفتارهای مرتبط با دولت وبخش خصوصی را دارد.بنابراین همکاری های منطقه ای ومبادله اطلاعات بازار بین واحد های MIS ،نیازمند توسعه بیشتر ی است.[5]

روش های ارزیابی سریع

·         برای درک فرایند ارزیابی،مشاهده مستقیم،شناخت مناطق بازار وپرسش ازتجار،حمل کنندگان وتبدیل کنندگان،نقش مهمی را بازی می کند.در ضمن کنترل اطلاعات از زوایای مختلف نیز همواره مورد نیاز است.

·         در مطالعه هر کالا تعیین جایگاه عمده فروشان،بسیار اساسی است.تعریف مناسبی از بازارهای عمده فروشی درچهار کشورمورد نظر وجود دارد.اطلاعات عرضه محصول به وسیله تجار اصلی در مراکز معینی در شهر ایجاد شده واز طریق پرسش از خرده فروشان مشخص می شود.

·         جریان محصولات اصلی از دو جنبه ارسال از مناطق تولید ودر رسیدن به پایانه بازار شهر مورد مطالعه قرار می گیرد.

·         عمده فروشان شهری به عنوان منبع ارزشمنداطلاعات به شمار می روند.[5]

نتیجه گیری:

این برنامه نشان میدهد که سیستم MIS وسرویس های آن در بخش کشاورزی در راستای منافع کشاورزان تدوین شده است.تطبق نیازهای یک شرکت خصوصی ونیازهای کشاورزان موقعیت ممتاز برای هر دوطرف به شمار می آید.دستاوردهای اقتصادی بیشتروزنجیره تدارکاتی تقویت گردید.همه این فعالیت ها که به طور مجزا وتفکیک شده صورت می گیرد ودر کل به اعتلا فرهنگ واقتصاد در هر دو جهت یعنی افراد وجامعه روستائی منجر خواهد شد.بعلاوه،سیستم اطلاعات بازاریابی با آگاهی کشاورزان از چگونگی فعالیت بهینه زراعی،وضعیت جوی وآب وهوا،تأمین نیاز های اولیه (کشت،داشت وبرداشت) محصولات، از جمله آنهاست.این در صورتی عملی خواهد شد که کشاورزان با اتصال به شبکه اینترنت فعالیت هایشان را به طریق تجارت الکترونیکی انجام دهند.

با توجه به تجارب بیشتر کشورها می توان نتیجه گرفت که نظام اطلاعات بازارمحصولات کشاورزی(AMIS)به کشاورزان کمک می کند که برنامه ریزی تولید را به نحوی انجام دهند که همسو با تقاضای بازار باشد.نظام AMIS همچنین به تخصیص کارآمد منابع تولید،بهبود قدرت چانه زنی کشاورزان با تجار،کاهش هزینه معاملات ،تسهیلات تجاری ودر نهایت موجب تقویت  رقابت در بازارمی شود.

امروزه به کمک فناوری اطلاعات وارتباطات از جمله اینترنت وبا رواج تجارت الکترونیک به راحتی می توان ازآخرین قیمت بازار،خریداران،مراکزعمده خرید و...اطلاع حاصل نمود.وبا تکمیل اطلاعات ،اقدام به اخذ تصمیم نمود.ارزانی،سرعت عمل ،سهولت وشفافیت اطلاعات در زمینه خرید وفروش اجناس از جمله مهم ترین قابلیت های تجارت الکترونیک می باشد حتی یک فرد روستایی دورافتاده نیز می تواند از این خدمات استفاده نماید.

سپاسگزاري

سپاس ايزد منان،كمال تشكر از اساتيد محترم وسازمان هاي جهادكشاورزي وموسسه پژوهشهاي اقتصاد كشاورزي ايران كه اينجانب را درتدوين اين مقاله ياري نمودند.

پي نوشت

[1] -Electronic Government(EG)

2- Electronic Business(EB)

3-Electronic Commerce(EC)

4-Electronic Export/Import

5- Electronic Shopping

6- Electronic Learning

7-NTFP Non-Timber Forest Products

8-MIS Marketing Information System

9-AEC Agro Enterprise Center

منابع

1. پاندی،مکش- تواری دیپعلی،(1385).بازاریابی محصولات کشاورزی وروستائی (فرصت ها،چالش ها و راهکارهای تجاری). ترجمه:دکتر ناصر شاهنوشی-دکتر سیاوش دهقانیان-دکتر فرخ الدین قزلی،انتشارات:فردوسی مشهد شماره(458)،301،356-355.

.2 جلالی،علی اکبر.زارع ،محمد امین.1385.روستای الکترونیکی،تهران .دانشگاه علم وصنعت.

.3سوزنگر،علی.(1382).راهکارهای لازم برای ورود وتوسعه ITC در روستاها وآشنایی با پروژه اتوبوس اینترنتی.مجموعه مقالات همایش کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات در روستا ،پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم وصنعت ایران،5-6اسفند82.

.4فرخزاد،سلیمان وهمکاران.(بهمن 1386).طراحی مراحل لازم برای پیاده سازی تجارت الکترونیکی به منظور توسعه صادرات کالا وخدمات.ناشر مؤسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی.

.5دکتر نجفی، بهاء الدین ، دکتر کاظم نژاد،مهدی.(1383).بازاریابی محصولات کشاورزی در ایران،انتشارات:مؤسسه پژوهشهای برنامه ریزی واقتصاد کشاورزی-مدیریت امورپردازش وتنظیم یافته های تحقیقاتی 42-40 .

6.http://www.maf.govt.nz/mafnet/rural-nz/profitability-and-economics/e-commerce/ecommerce-and-its-projected-impacts/projected-impacts03.htm

7.http://www.cacci.org.tw/Journal/2006%20Vol%201/SMEs%20in%20Bangladesh.pdf                                                                                              

8. http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/20523/1/sp01eh01.pdf    

9.  http://adl.brs.gov.au/brsShop/data/rbadger_paper.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] عضو هیأت علمی-

[2] عضو هیأت علمی -

[3] -World Wide Web

[4] -Handfield and Nichols 1999

[5] -Boer.et.al,2002

[6] -Knudsen&Sweden,2003,p.727

[7] -e-ordering/e-Maintenance Repair Operate(MRO)

[8] -Web-based ERP

[9] -e-sourcing

[10] -e-Tendering

[11] -e-Reverse Auctioning/e-auction

[12] -E-Informing

[13] -Angeles &Nath,2007,p.107

[14] -E-Agriculture

[15] -World Summit on the Information Society

[16] -Information  and Communication Technologies

[17] Geographical Information Systems

[18] -Remote Sensing

[19] -Global Positioning Systems

[20] -Variable Rate Technology

[21] - Kalakota and Whinston(1996)

[22] -Torkzaddeh and Dhillon(2002)

[23] -Ahasanul Haque and Ali Khatibi,(2007)

[24] -Adam Stewart,2002

[25] -Push=جایی که بخش اعظم تلاش بازاریابی به واسطه ها منتهی می شود

[26]-Pull=جائی که بخش اعظم تلاش بازاریابی به مصرف کنندگان نهایی منتهی می شود

[27] -lead Time=زمان بین تصمیم گیری به تولید کالای به خصوص وآغاز تولیدآن

[28] -Marketing information Systems

[29] -Agricultural Market Information System

[30]-Internet

[31] -E-Mail

[32] -Agricultural Net work Information Center

[33] -E-mail

[34] -NNS National News Service

[35] -Agro Enterprise Center

[36]- FNCCI Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industries

[37] USAID United States Agency for International Development

[38] -AEC Agro Enterprise Center

[39] -Arabic Website:WWW.VERCON.SCI.EG

[40]-FoodNet

[41] -Association  of Community Broadcasters

[42] -Developing Countries Farm Radio

[43]- Marketing information Systems

Skip Navigation Links
تقویم نمایشگاهای کشاورزیExpand تقویم نمایشگاهای کشاورزی
تقدیر نامه ها
گزارشات Expand گزارشات
مقالات شماExpand مقالات شما
همکاران
سایت های مرتبط
سفرهای برگزارشده
جهت انجام امور مربوط به ویزا به سایت زیر مراجعه فرمائید
                                
CopyRight © 2010 ebtekarco.com, All Rights Reserved          طراحی توسط شرکت گسترش تجارت الکترونیک هایبرد